Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 5 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Resmi ve özel genel lise öğrencilerinin ailelerinden, arkadaşlarından ve öğretmenlerinden algıladıkları sosyal destek düzeyleri açısından kendini kabul düzeylerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1, Yıldırım Beyazıt İlköğretim Okulu Psikolojik Danışman2
Görüntülenme :
760
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, resmi ve özel genel lise öğrencilerinin aileden, arkadaştan ve öğretmenden algılanan sosyal destek düzeylerine göre kendini kabul düzeylerinin farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Araştırma, 973 lise öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Kendini Kabul Envanteri Lise Formu ve Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ile toplanılan verilerin analizinde, Faktöriyel Varyans Analizi uygulanmıştır. F istatistiği önemli bulunduğunda Tukey HSD testi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; özel genel lise öğrencilerinin kendini kabul düzeyleri resmi genel lise öğrencilerinin kendini kabul düzeylerinden anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Ayrıca, resmi ve özel genel lise öğrencilerinin, aileden, arkadaştan ve öğretmenden algılanan sosyal destek düzeyleri yüksek olanların, düşük olanlara göre kendini kabul düzeylerinin anlamlı düzeyde yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

In this research, it was investigated whether public and private high school students’ self-acceptance levels vary according to perceived social support levels from family, friends and teachers. This study was carried out with 973 high school students. Data collected by Self Acceptance Inventory high school form and Perceived Social Support Scale were analyzed by means of Factorial Analysis of Variance. When F-statistics were found to be significant, Tukey HSD was used. According to the findings, self acceptance levels of private high school students were significantly higher than those from public high school students. Moreover, it was found that self acceptance levels of both private and public high school students with higher levels of perceived social support levels from family, friends and teachers were significantly higher than that of those whose perceived social support from family, friends and teachers were low.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :