Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarının kişilerarası ilişkileri ve bağlanma stilleri arasındaki ilişki

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
663
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının sahip oldukları bağlanma stillerinin kişilerarası ilişkilerini yordayıp yordamadığını ortaya koymaktır. Araştırmaya, 2007-2008 Öğretim Yılı Bahar Döneminde Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 230 öğrenci katılmıştır. Veriler, bağlanma stilleri için Griffin ve Bartholomew (1994) tarafından geliştirilmiş, Sümer ve Güngör (1999) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış İlişki Ölçekleri Anketi, kişilerarası ilişkiler için Şahin, Durak ve Yasak (1994) tarafından geliştirilmiş Kişilerarası İlişkiler Ölçeğiyle toplanmıştır. Araştırma bulguları için regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda, güvenli bağlanma stilinin besleyici ilişki tarzını, kayıtsız bağlanma stilinin ise ketleyici ilişki tarzını açıkladığı görülmüştür. Bu çalışmada araştırmanın amacı doğrultusunda elde edilen bulgular, daha önce yapılan çalışmalar ve kuram dikkate alınarak tartışılmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this research is to investigate whether the teacher trainees’ attachment styles predict interpersonal relationships. Two hundres thirty students attending the Faculty of Education, Anadolu University during the Spring Semester of 2007-2008 participated this study. The data on the attachment styles were collected by “The Relationship Scale” developed by Griffin and Bartholomew (1994) and adapted to Turkish by Sümer and Güngör (1999). The data on the interpersonal relationships were collected by means of “Interpersonal Relationship Scale” developed by Şahin, Durak and Yasak (1994). The regression analysis. was applied to the data. According to the results, it can be stated that secure attachment style predicted nourishing interpersonal relationships, and dismissing attachment style predicted poisoning interpersonal relationships. The findings achieved in view of the study aim were discussed according to the previous studies and theory.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :