Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mersin’de yaşayan tüketicilerin tüketici hakları konusundaki bilinç düzeylerini etkileyen faktörleri inceleyen bir araştırma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
489
DOI :
Özet Türkçe :

Mersin’de yaşayan tüketicilerin tüketici hakları konusundaki bilinç düzeylerini etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmanın ilk bölümünde, tüketici hakları araştırma alanında yapılan çalışmaların incelendiği literatür taraması yapılmıştır. İkinci bölümde ise, Mersin’de yaşayan tüketicilerin haklarını koruma konusundaki bilinç düzeylerini etkileyen faktörler araştırılmaktadır. Bu amaçla gerçekleştirilen saha araştırmasında, Mersin’de yaşayan 720 tüketici ile, yüz-yüze görüşme yöntemi kullanılarak anketler yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; Mersin ilinin merkez ilçelerinde yaşayan tüketicilerin gelirleri, eğitim düzeyleri ve yaşları, tüketici olarak haklarını koruma bilincini etkilemektedir. Tüketicilerin hakları konusunda sahip oldukları bilinç düzeyi, yaşlarına ve cinsiyetlerine göre farklılık göstermemekte, eğitim, gelir düzeyi ve meslek değişkenleri açısından farklılıklar bulunmaktadır.

Özet İngilizce :

The objective of this study is to determine the factors effecting consumer consciosness about consumer rights from the point of consumers who live in Mersin. In the first part of this study, a literature analysis is realized in the context of consumer rights. In the second part of the study, we realized a fieldwork in order to analyze the factors effecting consumer consciousness. In this fieldwork, questionnaires are fulfilled by face-to-face interviews which is conducted with 720 consumers who live in Mersin. At the end of the research it has been concluded that, consumers income, education level and age affects the consumers’ conciousness about consumer rights. Also, consumers’ consciousness about consumer rights in different age and sex groups does not show any significant difference. A significant difference in consumer consciousness has been determined in different education, income and occupation groups of consumers.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :