Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 12 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mentörlükte yeni bir yaklaşım: e-mentörlük

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü1, Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon MYO2
Görüntülenme :
976
DOI :
Özet Türkçe :

Başlangıcı tarihte çok eskilere dayanan ve öğrenmenin aktarılması esasına dayanılan mentörlük bütün paydaşların gelişimine olumlu katkı sağlayan ve paydaşlar arasındaki etkileşimi iyileştiren bir yaklaşımdır. Gelişen teknolojilere dayalı olarak farklı uygulamalar içeren mentörlük kuramsal temel olarak kendisine sosyal oluşturmacı öğrenme kuramını almaktadır. Gelişmiş birçok ülkede yaygınlaşan mentörlük uygulamaları ülkemizde henüz akademik çalışmalarda başlangıç düzeyindedir. Bu çalışmada mentörlüğün tanımı, modelleri ektili bir mentörlük sürecini geliştiren faktörler ve teknoloji tabanlı bir uygulama olarak e-mentörlük kavramlarının anlatılmasına çalışılmıştır. E-mentörlük süreci e-öğrenme uygulamalarında yer alan etkileşim araçlarının kullanılmasını ve mentörlük sürecinde bulunan planlama programın yapısını oluşturma ve değerlendirme süreçlerini işe koşmaktadır. E-mentörlük kesinlikle yüzyüze mentörlüğe alternatif bir yaklaşım olarak görülmemelidir. E-mentörlüğün kendine göre sunduğu olanakların yanında; anında, yeterince, bireye özel, eş zamanlı eşzamansız bilgi ve tecrübe paylaşımı gibi farklı olanakların da göz önüne alınması gereklidir. E-öğrenme çerçevesinde, teknolojinin kullanılması kadar mentör ve mentilerin eşleştirilmesi de önemli bir unsurdur. Bu açılardan bakıldığında teknoloji tabanlı mentörlük konusunda yapılacak akademik çalışmalar ileride alana büyük katkı sağlayacaktır.

Özet İngilizce :

Mentoring goes long time back in history, arising from the knowledge transfer through the expert to the apprentice. Mentoring is based on the ideal of the development of all stakeholders and improving the communication among them. E-mentoring is one of the different applications of mentoring which developed due to technological developments. It includes the effective use of communication tools in e-learning media, plus forming a base for planning and evaluation. Mentoring that includes different implementations based on the emergent technology takes social constructive learning as theoretical background. This study describes the models of mentoring and the factors that affect an effective mentoring process and e-mentoring process as a technology-based application. The academic studies about mentoring are still at the beginning level in Turkey, while they have already disseminated well enough in developing countries. E-mentoring process requires use of the communication tools in e-learning applications, creation of the structure of program planning and evaluation of the mentoring. E-mentoring should not be taken as an alternative to face to face mentoring. When considering e- mentoring different facilities like synchronous, specific and shared learning should be taken into account. Within the framework of e-learning, matching the mentors and mentees is as important as the technology used. Further studies carried on technology based mentoring will definitely serve the field.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :