Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 9 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Malatya arkeoloji müzesi’nde bulunan bizans anonim follisleri

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
697
DOI :
Özet Türkçe :

2008 Yılı Ağustos ayında Malatya Arkeoloji Müzesi’nde gerçekleştirilen çalışmada, 1970–2006 yılları arasında envantere kaydedilmiş 895 adet Bizans sikkesi tespit edilmiştir. Sikkelerin 464’ü anonim follis’dir. Dönem kaynakları ve nümismatik verilere göre anonim follisler I. Ioannes döneminde basılmaya başlanmıştır. I. Ioannes’in göreve geldiği 969 yılı ile 1092’de I. Aleksios’un büyük parasal reformu arasında, Bizans İmparatorluğu’nun bastığı bakır anonim follisleri, önceki yüzyıllarda basılmış olan sikkelerden ayıran iki özelliği vardır. Birincisi, bakır sikkeler üzerinde, şimdiye kadar altın sikkeler için tercih edilen bir uygulama olan, İsa’nın bir portresinin olması; ikincisi ise, herhangi bir imparator adına basılmamış olmalarıdır. Makalenin konusunu oluşturan sikkelerin %80’ nin müzeye geliş yerleri Malatya İli ve çevresidir. Dolayısıyla Malatya Arkeoloji Müzesi’nde bulunan anonim follis’ler Ortaçağ Bizans Anadolu’sunu iyi ve doğru yansıtan bir veri grubudur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

895 Byzantium coins which were recorded in the inventory between 1970-2006 have been determined in the study carried out in Malatya Archaeology Museum in August 2008. 464 of these coins are anonymous folles. According to sources from that period and numismatic data anonymous folles was started to be struck during the period of John I. The copper coinage Byzantine Empire, between the accession to the throne of John I in 969 and the great monetary reform of Alexius I in 1092 is distinguished from that of earlier centuries in two respects. First, there is a portrait of Christ on copper coins, although it was an application preferred only on golden coins until that time. Second, they were not struck in the name of any emperor. 80% of the coins being the subject of the paper comes from Malatya and its surroundings. Therefore, anonymous folles in Malatya Archaeology Museum is a data group reflecting the Middle Age Byzantine Anatolia well and accurately.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :