Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2001 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Liderlik davranış biçimleri konusuna yeni bir yaklaşım: karizmatik liderlikten dönüşümsel liderliğe

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
675
DOI :
Özet Türkçe :

Son yıllarda örgütsel literatürde karizmatik liderlik çalışmalarının yanında yeni bir formulasyon oluşmaya başlamıştır. Bu ayırım yeniliğe, değişime ve reforma dönüktür. Dönüşümsel liderlik, lider ve izleyicilerin etik, arzu ve insan ilişkilerini daha bir üst seviyeye çıkartmaktadır. Dönüşümsel liderlik toplumlarda ve örgütlerde köklü değişikliklerin gerçekleştirilmesinde başarı ile uygulanabilen bir liderlik tarzıdır. Dönüşümsel liderler üç tip davranıştan yararlanmaktadırlar. Bunlar, karizmatik liderlik, bireyselleştirilmiş düşünceler, entelektüel uyarımdır. Atılım yapmak isteyen ve yenilikçi gelişme politikaları izleyen organizasyonlarda kuşkusuz dönüşümsel liderlik biçimine ihtiyaç olduğu söylenebilir. Çünkü astların bu yenilikleri öğrenme hevesinde ve yeniliklere açık bir bakış açısına sahip olması gerekmektedir. Dönüşümsel liderler sadece yenilikler ve performans üzerinde durmazlar, çalışanlarda güven ve mutluluğu da arttırmayı düşünürler.

Özet İngilizce :

In current literature on organizations, there has been a new formulation emerging along with studies on charismatic leadership. This formulation is open to innovation, change and reformation. Transformational leadership greatly enhances the leader’s and his followers’ethic, desire and human relations. Transformational leadership is a successful way of materialising radical changes in societies and organizations. Transformational leaders benefit from three behavioural types. These are charismatic leadership, individualized thought and intellectual stimulation respectively. It can be argued that it is necessary to get transformational leadership in organizations to make a step forward and pursue developmental policies. Because, those who are rank and files, should have enthusiasm and perspectives to make them learn and be open to innovation. Transformational leaders don’t merely consider innovation and performance, they also take into consideration of increasing those rank and files’confidence and happiness.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :