Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kırsal kalkınma yaklaşımları ve küçük meta üretimi

Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi Sosyoloji Bölümü1
Görüntülenme :
658
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma son günlerde dünya genelinde artan yoksulluk ve açlık tehlikesinin yeniden gündeme getirdiği kırsal kalkınma ve kırsal değişim konusunda genel kuramları özetlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla üç yaklaşım grubu olarak sistem yaklaşımları, karar alma yaklaşımları ve tarihsel-yapısalcı yaklaşımlar temel özellikleri ile tartışılmıştır. Son olarak küçük meta üretimi bu yaklaşımlar çerçevesinde incelenmiştir.

Özet İngilizce :

This study aims to discuss rural chance and development, which has became one of the globally important issues related with globally increasing poverty and hunger problems. For this purpose, three approaches, system approaches, decision-making approaches and historical-structural approaches are discussed on their main ideas. Lastly, petty commodity production is discussed on the base of these three approaches.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :