Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında türkiye’de 1985-2001 yılları arasında yapılmış lisans üstü tezlerine yönelik içerik analizi

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Davanış Bilimleri Anabilim Dalı1 İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı2, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi D
Görüntülenme :
651
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında Türkiye’deki üniversitelerde 1985-2001 yılları arasında yapılmış yüksek lisans ve doktora tezlerini içerik analizi yöntemi ile incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmaya toplam 113 tez dahil edilmiştir. Tezler, ait oldukları enstitü, içerdikleri konu, yayınladıkları yıl, araştırma içerme durumu, inceledikleri sektör gibi çeşitli özelliklerine göre incelenmiş; sonuçlar frekans dağılımları halinde sunulmuştur. Buna ek olarak tezlerin söz konusu özelliklere göre birbirlerinden anlamlı düzeyde farklılık gösterip göstermediği parametrik olmayan testlerden Kruskal Wallis testi aracığıyla test edilmiştir.

Özet İngilizce :

This study aimed at investigating master and doctoral dissertations on occupational health and safety published between 1985 and 2001 in Turkish universities by content analysis. Totally 113 dissertations are included in the analysis. The dissertations are examined according to miscellaneous properties such as institutions that they belong to, subjects covered, the year of being published, involving any research, and sectors investigated; the results are presented by frequency distributions. Additionally, any significant difference among the dissertations according to the aforementioned properties is analyzed by a non-parametric statistical analysis, Kruskal Wallis test.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :