Yıl 2011, Cilt: 10 Sayı : 37 Sayfalar 135 - 152 2011-02-01
TEACHERS PERCEPTIONS OF SCHOOL CULTURE: BUYUKCEKMECE SAMPLE
ÖĞRETMENLERİN OKUL KÜLTÜRÜNÜ ALGILAMA DÜZEYLERİ: BÜYÜKÇEKMECE ÖRNEĞİ
Adem KORKUT,Özge HACIFAZLIOĞLU
26 261

The purpose of this study is to detemine school administrators' and teachers' perceptions of organisational culture. Scanning method was used in the study. Scale entitled as "School Culture Scale" previously devised by Sisman (2002) was used in the study. 30 administrators and 331 teachers, who work at primary schools in Buyukcekmece Region, constituted the study sample in the study. Results of the study showed that administrators' and teachers' perceptions of school culture were determined within the range of "most of the time". With regards to title variable, administrators' perceptions of school culture were higher than teachers.
Araştırmanın amacı ilköğretim okullarındaki yönetici ve öğretmenlerin kurumlarındaki kültüre ilişkin algılarının belirlenmesidir. Araştırmada genel tarama yöntemi kullanılmıştır. Ölçme aracı olarak Şişman tarafından (1994) geliştirilmiş olan "Okul Kültürü Ölçeği"nden yararlanılmıştır. İstanbul ili Büyükçekmece ilçesi ilköğretim okullarında görevli 30 yönetici ve 331 öğretmen araştırmanın çalışma evrenini oluşturmuştur. Elde edilen bulgular sonucunda öğretmen ve yöneticilerin kurumlarındaki kültüre ilişkin algıları ile ilgili sonuçlarda kurum kültürünün yerleşmesine "çoğunlukla" katıldıkları belirlenmiştir. Araştırmada, yöneticilerin kurum kültürünü algılama düzeyleri öğretmenlere göre daha yüksek çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2011
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Şubat 2011


Makalenin Yazarları
Adem KORKUT
Özge HACIFAZLIOĞLU