Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2001 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ingiltere kurumsal endüstri ilişkileri sistemine veda mı ediyor?

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri1
Görüntülenme :
687
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, İngiliz Endüstri İlişkileri Sistemi’nde son yıllarda meydana gelen yapısal değişikler ortaya koyulmaya çalışılmıştır. İlk olarak, genel anlamda İngiliz Endüstri İlişkileri Sistemi’nin kurumsal özellikleri ele alınmış, daha sonra bu kurumsal yapıyı etkileyen gelişmeler değerlendirilmiştir. Çalışmada değerlendirilmeye çalışılan gelişmeler ise, sendikaların zayıflaması, toplu pazarlığın yapısal değişimi ve endüstriyel çatışmaların azalmasıdır. İşverenlerin endüstri ilişkilerine yaklaşımlarındaki ve yönetim anlayışındaki değişimler ele alınırken, sendikaların ve devletin İngiliz Endüstri İlişkileri Sistemi içinde üstlendiği yeni rol ve anlayış da açıklanmaya çalışılmıştır. Böylece, İngiltere’de kurumsal endüstri ilişkileri döneminin sona ermekte olduğu ve yeni bir döneme girildiği vurgulanmak istenmiştir.

Özet İngilizce :

In this study, it is tried to put forward the structural changes that happened in the following years in British Industrial Relations System. First of all, in general, the institutional features of British Industrial Relation System are handled, after that the developments that affect this instituttional structure are evaluated. Weakness of unions, structural change of collective bargaining and decrease in industrial conflicts are the developments that are tried to be assessed. While the changes of employers approach to the industrial relations and management style are handled, the new role and understanding of unions and the government in British Industrial Relations System are tried to be explained. Therefore, it has been emphasized that the period of institutional industrial relations has been finishing and a new period has been starting in England.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :