Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Imkb’de işlem gören şirketlerin kaldıraç dereceleri ve analizi

Yazar kurumları :
T.C.Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi1
Görüntülenme :
741
DOI :
Özet Türkçe :

Şirketlerin karlılıkları çok sayıda bilanço ve gelir tablosu kalemiyle bağlantılıdır. Şirketlerin karlılıklarını maksimize etmelerini sağlayacak en önemli faktör ise, bu kalemler arasındaki kompozisyonun optimizasyonudur. Kuşkusuz, bu kompozisyon içerisinde karı belirleyici en etkin kalemleri satışlar ve finansman maliyetleri oluşturmaktadır. Birbiriyle fonksiyonel bir ilişki içerisinde olan bu iki kalemin geçmiş performansları, şirketin gelecekteki karlılığını şekillendirmede kullanılabilmektedir. Finans literatüründe bu işlevi gören araçların başında kaldıraç mekanizması gelmektedir. Operasyonel, Finansal ve bu ikisinin kombinasyonundan oluşan Bileşik Kaldıraç dereceleri şirket performanslarının ölçümünde önemli bir işlev görmektedirler. Makalemizde İMKB’de işlem gören şirketlerin kaldıraç dereceleri firma ve sektör bazında ve İMKB’nin genelini kapsayacak şekilde hesaplanarak, analize tabi tutulmuştur. Böylece kaldıraç dereceleri, sektörel eğilimler ve ekonomik dalgalanmalar arasındaki ilişkiler saptanılmaya ve genel sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

The profitability of companies is related to the items of balance sheet and income statement. The most important consideration for maximizing profit of companies is optimization of these items composition. Undoubtedly, sales and financial costs constitute the most outstanding items in this composition. The historical performance of this two items which have a functional relationship to each other could be used to forming companies’ future profitability. In finance literature, the top of the tools using to measure companies performance is the leverage mechanism. Operational Leverage, Financial Leverage and Combined Leverage which is combined from Operational and Financial Leverage have an important function for measuring the financial potential of companies. In this article, leverage degrees of trading companies at IMKB are calculated in details of firms, industries, and IMKB, and analysed in the basis of industries. As a result, we have tried to determine relationships among the leverage degrees, industrial tendencies and macro economic fluctuations, and finally we have tried to reach general conclusions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :