Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 11 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Imkb ile avrupa birliği üyesi akdeniz ülkelerinin hisse senedi piyasalarının entegrasyonunun ampirik analizi

Yazar kurumları :
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 1, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölümü2
Görüntülenme :
547
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Türkiye hisse senedi piyasası ile Avrupa Birliği üyesi Akdeniz ülkelerinin hisse senedi piyasaları arasındaki ilişki çeşitli ekonometrik teknikler kullanılarak incelenmiştir. 01.07.2002–01.03.2010 dönemini kapsayan ve 1922 günlük verilerle gerçekleştirilen çalışmada, Johansen eş-bütünleşme testiyle incelenen tüm ülkelerin hisse senedi piyasaları arasında eş-bütünleşik bir ilişki olduğu diğer bir ifadeyle, aralarında uzun dönemde bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. Granger nedensellik analizi sonucunda ise, Paris Borsası'nın incelenen borsalar arasında çok belirleyici bir borsa olduğu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın da nedenselini oluşturan hiç bir borsanın bulunmadığı görülmüştür. Gerçekleştirilen varyans ayrıştırma ve etkitepki analizleri sonucunda ise, Paris borsası'nın çok belirleyici bir borsa olduğu sonucunu destekleyen, değişkenlerin kendileri ile birbirleri üzerindeki katkılarını belirten ve değişkenlerde meydana gelebilecek şokların kendileri ile birbirleri üzerindeki etkilerini ortaya koyan bulgular elde edilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen bulguların incelenen ülke borsalarının entegrasyonu ve uluslararası portföy çeşitlemesi açısından önemli olduğu ifade edilebilir.

Özet İngilizce :

The present study examines the relationship between Turkey's stock market and the stock markets of the EU Mediterranean countries using various econometric techniques. Covering the period from 01.07.2002 to 01.03.2010 and consisting of 1922-day data, the study found that there is a cointegration relationship among the stockmarkets of all countries as analyzed by Johansen cointegration test; in otherwords, there exists a longterm relation among them. The results of Granger causality analysis revealed that Paris Stock Exchange is highly determinant among all stock markets under examination and that there is no stock market that is causal to the Istanbul Stock Exchange. The variance decomposition and impulse-response function were performed, which supported the result that Paris stock exchange is highly determinant, identified the contributions of the variables upon themselves and one another, and revealed the effects of possible shocks in the variables upon themselves and each other. It could be argued that the study's results are significant with regard to the integration of the national stock markets under study and international portfolio diversification.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :