Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 8 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencilerinin kurumsal sosyal sorumluluk algılamaları üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F İşletmeBölümü1
Görüntülenme :
654
DOI :
Özet Türkçe :

İşletmelerin başarısında sosyal sorumluluklarının önemi giderek artmaktadır. İktisadi ve idari bilimler fakülteleri öğrencilerinin sosyal sorumluluk algılamaları, gelecekte işletmelerin sahibi, hissedarı, yöneticisi, muhasebecisi, pazarlamacısı, ya da müşterisi gibi bir paydaşı olarak, iş dünyasının sosyal sorumluluk bilincinin yerleşmesinde oldukça önemli olacaktır. Literatürde yer alan araştırmalar öğrencilerin sosyal sorumluluk farkındalığına lisans eğitiminde yer alan konular ve dersler sırasında yapılan tartışmalarla ulaştığını göstermektedir. Bu çalışmada, öğrencilerin sosyal sorumluluğun önemini algılamalarının demografik özelliklerden özellikle cinsiyete göre farklılaşma gösterdiğine, ayrıca İİBF’ nde farklı bölümlerde okuyan öğrencilerin algılama farklılıklarına değinilmiştir. Araştırma sonuçlarında, işletme bölümü öğrencilerinin sosyal sorumluluk algılamalarının daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra cinsiyet göz önüne alındığında kız öğrencilerin algılama düzeyleri tüm bölümlerde erkek öğrencilerden daha yüksek çıkmıştır.

Özet İngilizce :

Importance of social responsibility in businesses success increases day by day.. Social responsibilities perception of Faculty of Economics and Administrative Sciences students as prospective stakeholders like business owners, shareholders, managers, accountants, marketing expert, or customers, will be essential in the settlement of responsibility consciousness in business world. Existing research shows that students reach social responsibility awareness through issues and discussions in undergraduate education. In this study, it is stated that students’ perceptions of the importance of social responsibility, change in respect to demographic factors, especially gender; and differences in social responsibility perceptions of student from different faculty departments are mentioned. The results of this research exposed that business administration department students’ social responsibility perceptions are more developed than that of other departments’ students. Besides, when gender is considered, females’ level of perception is found to be higher than that of males in all departments.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :