Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Genel hastanelerin etkinlik, girdi tıkanıklığı ve aylak girdi analizi

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi İ.İ.B.F1
Görüntülenme :
650
DOI :
Özet Türkçe :

Etkinlik analizleri yapabilmek için en fazla kullanılan yöntemlerden birisi veri zarflama analizidir. Bu tür çalışmalarda genellikle sadece etkinlik düzeyleri belirlenmiş, bazılarında ise başka yöntemler (örneğin yakınsama analizi) için açıklayıcı değişken olarak kullanılmıştır. yanlış kullanılan girdilerin miktarı ve nedenlerini açıklayan değişkenler olan girdi tıkanıklığı (congestion) ve aylak girdiler (slack) üzerinde yeterince durulmamıştır. Bu çalışmada sahiplik türlerine göre etkinlik düzeylerinin belirlenmesi yanında girdi tıkanıklığı ve aylak girdiler belirlenmiş ve nedenleri tartışılmıştır. Çalışmada 2003 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığı’na ve SSK’ya bağlı hastaneler ile özel hastaneler incelenmiştir. Çalışma sonucunda sahiplik türlerine göre farklı etkinlik yapıları belirlenmiştir. Ayrıca aylak girdi ve girdi tıkanıklığı değerleri hesaplanmıştır.

Özet İngilizce :

One of the most common method for efficiency analysis is the data enveloping analysis. In such studies, generally, only the efficiency levels were determined, in some of them other methods (for example the convergence analysis) were used as the explanatory variable. The input congestion and slacks variables, which explain the quantity and reasons of misused inputs, were ignored. In his study, in addition to the determination of efficiency levels according to the property types, the input congestion and slacks were determined and their reasons were discussed. In the study, the hospitals of Health Ministry, The Social Security Institution Hospitals and the private hospitals in the 2003 year were examined. At the end of the study, different efficiency levels according to the property types were determined. Besides, the values of slacks and input congestion were calculated.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :