Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eskişehir’deki kobi’lerin pazarlama ve finansman sorunları ara kesiti

Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
754
DOI :
Özet Türkçe :

KOBİ’lerin yönetim ve nitelikli insan kaynaklarıyla ilgili sorunlar yanında, pazarlama ve finansman sorunlarının öne çıktığı görülmektedir. Aslında bu iki sorunun arakesiti pek çok sorunun da kaynağı durumundadır. Araştırmanın amacı, KOBİ’lerin pazarlama ve finansman sorunları ile bu sorunlar arasındaki arakesitin belirlenmesidir. Bu noktadan yola çıkarak, Eskişehir’deki KOBİ’lerin finansman ve pazarlama sorunlarının neler olduğu belirlenmeye çalışılmaktadır.

Araştırma sonuçlarına göre, işletmelerin en ciddi finansman sorunlarının nakit para sıkıntısı, piyasa durgunluğu ve kredi faizlerinin yüksekliği olduğu anlaşılmıştır. Pazarlama sorunları bakımından ise işletmelerin yeni ürün geliştirme güçlüğü, tüketici tercihlerinin hızlı değişimi ve rakiplerin fiyat anlaşmaları sorunlarıyla ağırlıklı olarak karşı karşıya oldukları görülmüştür. KOBİ’lerde karşılaşılan finansman ve pazarlama sorunlarının işletme büyüklüğüne ya da faaliyette bulunulan sektörlere göre farklılık göstermediği yapılan analiz sonucunda ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

SMEs have some problems about not only the management and qualified human resources but also marketing and finance. Actually, the intersection of these two problems is also the main reason of many others. The aim of this study is to determine marketing and financial problems and intersection of these two problems of SMEs. From this viewpoint, the aim of this study is to determine the financial and marketing problems of SMEs in Eskişehir.

It is obvious that, the most important financial problems of SMEs are cash shortage, stagnantion in markets, and high credit interests. Difficulties of new product development, rapid changes of consumer preferences, and price contracts of competitors are the most important marketing problems of SMEs. The results of the research indicated that, financial and marketing problems of SMEs have not differentiated as employee numbers and industries have varied.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :