Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim yatırımlarının getirisi: anadolu üniversitesinin sosyal bilimler alanında eğitim veren fakülte mezunlarına yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
655
DOI :
Özet Türkçe :

Eğitim mikro düzeyde bireysel geliri ve makro düzeyde ekonomik kalkınmayı belirleyen en önemli beşeri sermaye unsurlarından biridir. Bu nedenle eğitime yapılan harcamalar ister devlet tarafından, ister bireyler tarafından yapılsın bir yatırım niteliğindedir. Eğitimin bir yatırım olarak değerlendirilmesi akıllara "Diğer alternatif yatırımlara göre bu yatırımın kârlılığı nedir?" sorusunu getirmektedir. Eğitim yatırımlarının getirisi, eğitim süresince yapılan harcamalar ve eğitime harcanan zamanın fırsat maliyeti ile gelecekteki getiri beklentileri dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Eskişehir Anadolu Üniversitesinin lisans düzeyinde eğitim veren edebiyat fakültesi, eğitim fakültesi, hukuk fakültesi, iletişim bilimleri fakültesi ile iktisadi ve idari bilimler fakültesinden mezun olan öğrencilerin üniversite eğitimi için yaptıkları yatırımın bireysel getiri oranının hesaplanmasıdır. Bu amaçla ilgili fakültelerden 1999-2009 yılları arasında mezun olanlara yönelik bir anket çalışması yapılmış ve elde edilen verilerden hareketle yükseköğretimin getirisi hesaplanmaya çalışılmıştır. Hesaplama yöntemi olarak bir fayda-maliyet analizi olan iç getiri oranı yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ise ilgili fakülteler arasında eğitim yatırımlarının getirisinin en yüksek olduğu fakülte hukuk fakültesi olarak bulunmuştur. Bunu sırasıyla iletişim bilimleri fakültesi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi, eğitim fakültesi ve edebiyat fakültesi izlemektedir.

Özet İngilizce :

Education is one of the most important elements of human capital that determines economic development at macro level and individual income at micro level. For this reason, spending on education is an investment, whether it is done by individuals or by the state. Evaluation of education as an investment brings the question to mind-"What is the return on this investment, compared to other alternative investments?" Return on investments in education is calculated by taking into consideration the education expenditures made during the training, opportunity cost of time spent on education and expectations of future returns. The purpose of this study is to calculate the private rate of return on their investment for the university training of graduate students from faculty of humanities, faculty of education, faculty of law, faculty of communication sciences and faculty of economics and administrative sciences providing education at the undergraduate level of Eskisehir Anadolu University. For this purpose, a survey was made to those who has graduated from these faculties between the years 1999-2009 and the return on higher education were calculated in respect to the data obtained. A cost-benefit analysis method was used for calculating the internal rate of return. As a result of research, among related faculties, the highest return on education investment was found to be law school faculty. Respectively faculty of communication sciences, faculty of economic and administrative sciences, faculty of education and faculty of humanities followed this.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :