Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dönüşümcü liderlik, örgütsel vatandaşlık davranışı ve örgütsel adalet arasındaki ilişkileri belirlemeye yönelik görgül bir araştırma

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi1
Görüntülenme :
746
DOI :
Özet Türkçe :

Dönüşümcü liderlik, örgütsel vatandaşlık davranışı ve örgütsel adalet arasındaki ilişkileri incelemek için, bir üretim firmasında farklı departmanlarda çalışan 233 mavi yakalıyoluyla toplanan veriler kullanılmıştır. Araştırma esnasında öncelikle dönüşümcü liderlik,örgütsel vatandaşlık davranışı ve örgütsel adaletin tanımları yapılmıştır. Daha sonra oluşturulan araştırma metodolojisi ışığında korelasyon, regresyon, bağımsız gruplar arası t testi ve tek yönlü Anova analizleri yapılmıştır. Dönüşümcü liderliğin karizma/ilham vermeve bireysel düzeyde ilgi boyutları ile dağıtılan ve kişiler arası adaletin örgütsel vatandaşlıkdavranışı üzerinde bir etkiye sahip oldukları bulunmuştur. Ayrıca, dönüşümcü liderliğinkarizma/ilham verme ve zihinsel teşvik boyutlarının örgütsel adalet üzerinde bir etkiye sa-hip oldukları bulunmuştur. Son olarak, çalışanların demografik özelliklerine göre dönüşümcü liderlik ve örgütsel adalete ilişkin algılarındaki ve örgütsel vatandaşlık sergilemedüzeylerindeki farklılıkları araştırılmıştır.

Özet İngilizce :

To examine the associations among transformational leadership, organizationalcitizenship behavior and organizational justice, data obtained from 233 blue-collaremployees working in different departments at a manufacturing firm were used. Initially,transformational leadership, organizational citizenship behavior and organizational justicewere defined. Consequently, correlation, regression, independent samples t-test and oneway Anova analysis were performed according to the methodology of the research.Charisma/inspiration and individualized consideration dimensions of transformationalleadership and distributive and interpersonal justice were found to have a direct effect onorganizational citizenship behavior. Furthermore, charisma/inspiration and intellectualstimulation dimensions of transformational leadership were found to have a direct effecton organizational justice. Last, differences in perceptions of transformational leadershipand organizational justice and levels of performing organizational citizenship behavioraccording to demographic characteristics of subordinates were investigated.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :