Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Determinants and legitimacy of venture capital financing:an empirical verification

Yazar kurumları :
University of Sfax1
Görüntülenme :
660
DOI :
Özet Türkçe :

The venture capital activity represents afinancing intermediation suitable to the start-up andinnovative SMEs’needs, andtries to confirm itself in the economic context. Indeed, such financing mode supports the companies’ creativity and development, particularly forthe undercapitalizedSMEs whose access to the traditional sources of financing (bank financing andcommon stock financing) remain always difficult. In this field, this work tries to furtherexplore both the key factors stimulating the venture capital activity, andthe contribution of such financing mode to wealth creation andto economic growth. An empirical approach using panel data estimation is inducted here andmakes up the contribution of this work. The estimation is relative to two linear regressions which constitute the retainedmodel and tries to test both the effects of key factors on venture capital activity, andthe effects of venture capital financings on economic growth. The considereddatacovers twelve developedcountries (USA andeleven European countries), andall OLS, fixedeffects andrandom effects estimates are applied. With respect to test results; however, only the appropriate estimates are taken into consideration. The main results show that venture capital depends positively on the R&D activity, andthat such financing mode has apositive effect on economic growth. These results are also discussedto make meaningful comparisons with those of previous studies. Basedon the conclusions, it may be recommendedto consolidate the positive link “R&D – venture capital – economic growth” by the appropriate policies

Özet İngilizce :

Girişim sermayesi aktivitesi yeni girişimlerveKOBİ’lerin gereksinimlerini karşılamayayönelik birfinansman aracı sunmaktave ekonomik bağlamdakendini ispatlamayaçalışmaktadır. Bu finansmanmodeli yeni şirketlerin kurulmasını vegeleneksel finansman kaynaklarına(bankakredileri vesermayepiyasaları gibi)erişim zorluğu olan vedüşük düzeydesermayebirikimleri olanKOBİ’lerin gelişimine katkıdabulunmaktadır. Mevcut çalışma girişim sermayesi aktivitelerini arttıran temel faktörleri inceleyerek ve söz konusu finansman modelinin servet yaratımı ve ekonomik büyümeye katkılarını tayin ederek konuyakatkıdabulunmaktadır. Panel veri tahmini kullanan bir ampirik yaklaşım çalışmanın temel katkısını oluşturmaktadır. Yapılan tahmin, modeli oluşturan iki doğrusal regresyon üzerinde gerçekleştirilmekte ve temel faktörlerin girişim sermayesi aktiviteleri üzerindeki etkilerini test etmeyi ve girişim sermayesi yoluylafinansmanın ekonomik büyüme üzerindeki etkisini araştırmaktadır. Değerlendirmede yer alan veri 12 gelişmiş ekonomiyi (ABD ve 11 Avrupa ülkesi) kapsamakta ve tüm olağan en küçük kareler, sabit etki vetesadüfi etki tahminleri göz önündebulundurulmaktadır. Yinede, test sonuçları doğrultusundasadeceuygun olan etkiler üzerinde durulmaktadır. Elde edilen bulgular girişim sermayesinin AR-GE faaliyetleri ile doğrusal ve pozitif pir ilişkisi olduğunu ve bu finansman modelinin ekonomik büyüme üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermektedir. Bulgulardahaönce yapılan çalışmalardasunulan bulgularilekarşılaştırılmaktadır. Sonuçta, eldeedilen bulgularadayalı olarak, uygun politikalaryoluyla“Ar-GE-girişim sermayesiekonomik büyüme”arasındaki pozitif ilişkinin konsolide edilmesi önerilmektedir

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :