Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2001 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Depresyonda bilişsel terapi yaklaşımı: temel boyutlar ve açıklamalar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu1
Görüntülenme :
1014
DOI :
Özet Türkçe :

Genel anlamda depresyon; duygusal, bilişsel, davranışsal ve somatik belirtiler içeren bir duygudurum bozukluğudur. Depresyon ve depresyonla ilgili sorunlar, psikolojik bozukluklar yelpazesinde çok geniş bir yere sahiptir. Tedavide, çok çeşitli psikoterapi yaklaşımları ve ilaç tedavileri gibi uygulamalar yer alsa da, birçok araştırma depresyonun tedavisinde bilişsel terapi yaklaşımının iyi bir seçenek olduğunu ortaya koymaktadır. Bu yazının amacı, depresyonda bilişsel terapi yaklaşımını çeşitli yönleriyle açıklamaktır. Bu Amaç doğrultusunda konuyla ilgili genel bilgi verdikten sonra; a) depresyonun bilişsel kurama göre formülasyonu, b) depresyonun bilişsel kuram açısından değerlendirilmesi, c) depresyon tedavisinde bilişsel yaklaşım ve tedavide kullanılan teknikler, d) depresyon tedavisinde bilişsel terapinin etkililiği gibi dört temel boyut ayrıntılarıyla incelenmeye çalışılmıştır. İlgili literatür ışığında, günümüzde bilişsel kuramın, depresyonu açıklamada etkili bir yaklaşım olduğu ve 2000’li yıllarda da önemli bir seçenek olarak güncelliğini koruyabileceği sonucuna varılmıştır.

Özet İngilizce :

Depression is a mood disorder including emotional, cognitive, behavioral and psychosomatic symptoms. Depression and related problems have a scope of wide-range in the spectrum of psychological disorders.Altough various psychotherapy approaches and pharmacotherapy are currently being used in the treatment of depression, many research results indicate that cognitive therapy is a preferable alternative for the treatment. This study aims to explain different aspects of cognitive therapy in depression. After giving a general information on the issue, following aspects were discussed: a) formulation of depression according to the cognitive approach, b) assessment of depression according to the cognitive approach, c) cognitive approach and its techniques used in the treatment, d) effectiveness of cognitive therapy in the treatment of depression. Depending on the literature, the study concludes that cognitive theory is an effective approach in understanding depression and it also seems to remain a valuable option in the future.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :