Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 5 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Cumhuriyet konulu anma serisi posta pulları katalogu (1933-1993) ve grafik çözümlemeleri

Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi TBMYO Grafik Program Başkanlığı1
Görüntülenme :
695
DOI :
Özet Türkçe :

Pullar bir ülkenin ekonomik, sosyolojik ve kültürel gelişmişliğinin birer ispatıdır. Bu bağlamda yapısı ve içeriği gereği anma pulları daha da önem kazanmaktadır. Anma pulları bir olayı veya kişileri anmak için yada propaganda amacıyla bastırılan pullardır.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun, (1933-1993) anısına bastırılan posta pullarının incelendiği bu araştırma konusu, ilgili bilimsel yayınların listesini içeren indeks ve özlerin taranması ve kütüphane koleksiyonlarının taranması ile betimlenmeye çalışılmıştır. Betimsel verilerden elde edilen bulgular doğrultusunda bu pulların grafiksel çözümlemelerine yer verilmiştir. Grafik ürün olan bu pulların, içeriği düşünüldüğünde, tasarımlarında daha dikkatli olunması gerektiği sonuçları bu araştırma ile ortaya çıkmış ve bu sonuçlar doğrultusunda öneriler sunulmuştur.

Özet İngilizce :

The stamps demonstrate to the economic, sociology and culturel progres a country. In this respect structure and contents of the anniversary stams have gained importance. Anniversary stamps are published for the remambrance of on event, a person or for the sake of propaganda.

The subject of study in to examine the anniversary series of the post stamps that werw publish for commemoration of foundation of republic ( 1933-1993 ). It was aim to describe the connected collection of library, hatch to selfs and indexs of the list of scientific publish. For the direction of results it was include graphic analysis of these stamps. There stamps were the graphic product, if it was thinking of the contents, it was appear with this study the designs must be more corefully and for this direction suggestions submitted.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :