Yıl 2010, Cilt: 9 Sayı : 31 Sayfalar 209 - 223 2010-05-01
EFFECTIVE ENGLISH LANGUAGE TEACHER FROM THE PERSPECTIVES OF PROSPECTIVE AND IN-SERVICE TEACHERS IN TURKEY
İNGİLİZ DİLİ ÖĞRETMEN ADAYLARI VE İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNE GÖRE YETERLİ BİR İNGİLİZCE ÖĞRETMENİNİN ÖZELLİKLERİ
Arda ARIKAN
10 261

ABSTRACT In this study, the ideal and actual characteristics of an effective English language teacher are studied from the perspectives of prospective and in-service teachers of English. By using a mixed method design, data were collected through interviews with prospective and in-service teachers of English and a survey distributed to prospective teachers of English. The aim of the study was to find the characteristics of the effective English language teacher from the perspectives of the participants, whether or not in-service teachers are found to be effective from the perspective of prospective teachers, and how in-service teachers evaluate themselves as effective teachers. Apart from unearthing the qualities attached to the effective teacher, findings have shown that majority of the prospective teachers do not regard their mentors (in-service teachers) effective. Similarly, in-service teachers claim that not having proper in-service training programs and an updated curriculum, makes it difficult to be an effective teacher of English in their schools. Key Words: English, in-service, prospective teacher, ELT, teacher, effective, teacher education
ÖZ Bu çalışmada etkili bir İngilizce öğretmeninde bulunması gereken nitelikler İngilizce öğretmeni adayları ve İngilizce öğretmenlerinin bakış açılarıyla incelenmekte ve sonuçlar tartışılmaktadır. Niteliksel ve niceliksel yöntemlerin birlikte kullanıldığı bu çalışmada veriler yüz yüze yapılan görüşmeler ve geliştirilmiş bir anket aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma soruları etkili bir İngilizce öğretmeninde bulunması gereken niteliklerin ve aday öğretmenlerin halen öğretmenlik yapmakta olan İngilizce öğretmenlerini yeterli buldukları alanların neler olduğudur. Buna ek olarak, öğretmenlerin kendilerini hangi alanlarda yeterli gördükleri de araştırma soruları arasındadır. Araştırmanın sonuçları aday öğretmenlerin öğretmenleri yetersiz gördükleri alanların sayıca çok olduğunu ve öğretmenlerin de hizmet içi eğitim programlarının yetersizliğinden ve çok sık değişen ders programlarının kendilerini olumsuz yönde etkilediğinden şikayetçi olduğunu içermektedir. Anahtar Kelimeler: İngilizce, hizmet içi, aday öğretmen, İDE, öğretmen, yeterli, öğretmen yetiştirme

Anahtar Kelimeler

Arikan, A. (2002). A struggle for power in teacher development programs: A postmodern critical study. Unpublished doctoral dissertation. The Pennsylvania State University: University Park.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2010
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2010


Makalenin Yazarları
Arda ARIKAN