Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Business excellence and organizational commitment in seasonal hotels

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu1
Görüntülenme :
583
DOI :
Özet Türkçe :

This paper aims to set the critical link between organizational commitment and business excellence in seasonal hotels where the seasonal staffing is the matter in service offerings. Assuming the perceptual difference of permanent and seasonal managers and employees towards their companies, the level of their continuance commitment and perception of their business excellence were sought through a face-to-face questionnaire form at their workplaces. Differences between each group were analysed through t-test, Analysis of Variance, Tukey Honestly Significance Difference test (T-HSD). In order to clarify the link between groups and to create map, correspondence analysis was run. Findings show that business excellence perception makes difference on continuance commitment; permanent staff and managers have higher level of commitment. It can be concluded that managers of seasonal hotels should value and consider the whole workforces and should create business excellence if their goal is to perform better and make difference against their competitors.

Özet İngilizce :

Bu çalışma hizmet sunumunda sezonluk personelin sorun olduğu sezonluk otellerde örgütsel bağlılık ve iş mükemmelliği arasındaki önemli bağı belirlemeye çalışmaktadır. Kadrolu ve sezonluk yönetici ve çalışanların kendi firmalarına yönelik algısal farkları var sayılarak söz konusu grupların maliyet bazlı bağlılık düzeyleri ve iş mükemmellik algıları yüz yüze görüşme yoluyla araştırılmıştır. Gruplar arasındaki farklar t-testi, Varyans Analizi ve çoklu karşılaştırma testlerinden Tukey Honestly Significance Difference test (T-HSD) ile sınanmıştır. Gruplar arasındaki bağı netleştirmek ve bir harita oluşturmak için uyum analizi kullanılmıştır. Bulgular maliyet bazlı bağlılık açısından iş mükemmelliği algısının fark yarattığını, kadrolu personel ve yöneticilerin bağlılık düzeylerinin daha yüksek olduğunu göstermiştir. Sezonluk otellerin yöneticileri daha iyi başarı göstermek ve rakiplerine üstünlük sağlamak için tüm iş gücüne değer vermeli, tüm personeli dikkate almalı ve iş mükemmelliği yaratmalıdırlar.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :