Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 4 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir polis devriye aracının en iyi rota çözümünün çalışma sayfası doğrusal programlama modeli yardımıyla belirlenmesi

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F.1, İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
611
DOI :
Özet Türkçe :

Ağ akışları, çizge kuramının temel çalışma konularındandır. Dal ve düğüm rotalama problemleri, ağ akış problemlerinin bir tipi olarak ele alınır. Zaman içinde, çizge kuramı başlığı altında incelenen dal ve düğüm rotalama problemleri için özgün çözüm algoritmaları geliştirilmiştir. Öte yandan, bu problemlerin doğrusal programlama yaklaşımıyla da çözülebileceği bilinmektedir. Bu çalışmada dal rotalama problemi olarak ortaya çıkan, bir polis devriye aracı için en iyi rota çözümünün bulunması konusu incelenmiştir; polis devriye aracı en kısa mesafeyi katetmek için, belli bir bölgenin belirli cadde ya da sokaklarından herhangi bir yönde en az bir kez geçmek zorundadır. Öncelikle problem, doğrusal programlama yaklaşımı kullanılarak elektronik çalışma sayfası üzerinde modellenmiş ve sonra Çözücü yazılımı kullanılarak, modelin çözümleri elde edilmiştir. Sonunda, araç için en iyi rotalar belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

Network flows are the basic study subject of graph theory. Arc and node routing problems are considered as a type of network flows. During the time periods, original solution algorithms have been devoloped for arc and node routing problems which are studied under the title of graph theory. On the other hand, it is known that these problems can also be solved by linear programming approach. In this study, finding the optimal routing solution for a patrol car problem, which is an arc routing problem, is examined; a patrol car must pass at least one time from the each specific streets of a certain area in any direction to reach the shortest distance in total. Firstly, the problem is modelled on the computer spreadsheet by using linear programming approach and then solutions of the model are obtained by Solver software. Finally, the optimal routings for the car are determined.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :