Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 12 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir kavramsal çerçeve olarak “avrupalılaşma”: kapsam, gereklilik ve sınırlar

Yazar kurumları :
Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü1
Görüntülenme :
1049
DOI :
Özet Türkçe :

Avrupa Birliği'nin (AB) üye ve aday ülkelerin siyasi ve ekonomik yapılarına etkisi açıktır. 1990'lı yılların ortalarından itibaren Avrupalılaşma (Europeanization) kavramı ile ifade edilen sözkonusu "etki", akademik literatürde sıklıkla kullanılan bir kavramsal çerçeve haline gelmiştir. Bu makalenin amacı; Avrupalılaşma kavramının literatürde nasıl kullanıldığını, kapsamını, kullanıldığı alanlar ve etki göstergelerini ortaya koyarak, kavramın gereklilik ve sınırlarını tartışmaktır. Makalede, Avrupalılaşma kavramının AB etkisini değerlendirmede önemli bir araç olduğu, ancak incelenen değişkenlerin farklı özellikleri nedeniyle çok boyutlu bir inceleme gerektirdiği savı öne sürülmektedir.

Özet İngilizce :

European Union (EU) has an evident impact on the member and the candidate states' political and economic structures. This impact is expressed as "Europeanization" from the beginning of 1990s which became a fashionable term and a conceptual framework in academic literature. Aim of this article is to elaborate the Europeanization concept and its scope with its necessity and limits. In the article, it is argued that Europeanization is a useful concept to evaluate the impact of the EU; however it necessitates a multi-faceted approach for elaboration due to the different characteristics of the variables.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :