Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2001 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Beta katsayılarının istikrarı ve imkb’de bir uygulama

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 1
Görüntülenme :
700
DOI :
Özet Türkçe :

Bir hisse senedinin riski piyasa riski ve firmaya özgü risk olmak üzere iki kısımdan oluşur. Genel piyasa ve ekonomik koşullardan kaynaklanan piyasa riski çeşitlendirme ile elimine edilemez. Bir hisse senedinin piyasa riski onun beta katsayısı ile ölçülür. Piyasa duyarlılık katsayısı olarakda ifade edilen beta katsayısı bir hisse senedinin piyasa portföyünün getirisinde meydana gelen değişmelere ne derece duyarlı olduğunu gösteriri. Söz konusu bu katsayı iyi çeşitlendirilmiş portföylerde zaman içinde oldukça istikrarlı iken, tek bir hisse senedi ve iyi çeşitlendirilmemiş portföylerde zaman içinde çeşitli nedenlerden dolayı istikrarlı değildir. Beta katsayılarının istikrarlı olmamasının en az iki nedeni vardır. Bunlardan birincisi, getirilerin ölçüldüğü zaman uzunluğu gibi nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan istatistiksel tahmin hatası, diğeri ise sistematik riskin çok sayıda kaynağı olmasına karşın tek bir ölçüt olarak betanın kullanılmasıdır. Bu çalışmada İMKB’de işlem gören 50 hisse senedinin betaları altı farklı dönem için hesaplanmış ve daha sonra hesaplanan bu betaların istikrarlı olup olmadığı eğim testi yardımıyla analiz edilmiştir.

Özet İngilizce :

A stock’s risk consists of two compenents; market risk and company-specific risk. The market risk results from general market and economic conditions that cannot be diversified away. The market risk of a stock is measured by its beta coefficient, which is a market sensitivity index, indicating how sensitive the stock return is to the changes in the market level. Widely diversified portfolios tend to have beta which are very stable over time. However, individual stocks and pooly diversified portfolios tend to have unstable beta because of various reasons. There are at least two reasons of beta instability. The first is statistical estimation error, having to do with such things as the length of the time interval over which returns are measured. The second reasons of apparent beta instability has to do with the use of beta as a single index of systematic risk. In this study, beta coefficients of 50 stocks traded in ISE are calculated for six different periods. And then the stability of calculated Beta coefficients is analyzed by using the test for linearity.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :