Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 6 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Beşeri sermaye ve ekonomik büyüme: nedensellik analizi, 1969-2001

Yazar kurumları :
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İ.İ.B.F İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
621
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma beşeri sermaye ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik konusunu incelemeyi amaçlamaktadır. İçsel büyüme teorilerinin çıkışıyla, beşeri sermaye ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki teorik olarak tartışılan ve ampirik olarak test edilen bir konu olmuştur. Konu ile ilgili literatürü takiben, bu makalede, diğer çalışmalardan farklı olarak beşeri sermaye göstergeleri olarak, beşeri sermaye indeksi, bileşik okullaşma oranı, eğitim ve yaşam süresi indeksleri kullanılmıştır. Ampirik sonuçlar, beşeri sermaye ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisinin yönünün seçilen beşeri sermeye göstergesine göre farklılık arz ettiğini göstermektedir. Bu sonuçlar, ekonomik büyümenin, bir taraftan beşeri sermayeyi belirlerken, diğer taraftan beşeri sermayenin göstergeleri tarafından belirlendiğini göstermektedir.

Özet İngilizce :

The aim of this paper is to investigate the causality issue between human capital and economic growth. With the emergence of endogenous growth theories, the relationship between human capital and economic growth has become a theorically debated and emprically tested issue. Following the literature, different human capital indicators, Human Development Index, Combined Enrollment Ratio, Education Index and Life Expectancy Index, have been used in this article compared to other studies. The empirical results show that the direction of causality between human capital and economic growth depends upon the selected measures of human capital. These results indicate that economic growth, on the one hand, determines the human capital and, on the other, be determined by the indicators of human capital.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :