Yıl 2011, Cilt: 10 Sayı : 37 Sayfalar 42 - 59 2011-02-01
COST-VOLUME-PROFIT ANALYSIS AT ANGIO DEPARTMENT OF THE HOSPITAL OF CUMHURIYET UNIVERSITY
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ANJİYO ÜNİTESİ MALİYET-HACİM-KR ANALİZİ
M.mustafa KISAKÜREK,Ahmet Yilmaz Ve Erhan KILIÇ
41 261

In this study, it is aimed to show the applicability cost-volume profit analysis from management accounting tools over hospital operations. Unit cost-volume profit analysis was applied over the data of Cumhuriyet University Faculty of Medicine Department of Cardiology Angio for 2009. It is found that fixed costs of the unit are quite high. Also there is no transaction with negative contribution magrin in the unit. Angio unit works with the % 8,98 rate of return. It is understood, there is no cost analysis performed to determine the cost of transactions conducted.
Bu çalışmada yönetim muhasebesi araçlarından olan maliyet-hacim kar analizinin hastane işletmelerinde uygulanabilirliği gösterilmeye çalışılmıştır. Çalışmada 2009 yılı verileriyle Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü Anjiyo Ünitesinin maliyet-hacim kar analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda ünitenin sabit giderlerinin oldukça yüksek olduğu belirlenmiştir. Ünitede katkı payı negatif olan bir işlem mevcut değildir. Anjiyo ünitesi % 8,98 karlılık oranıyla çalışmaktadır. Yapılan işlemlerin fiyatının belirlenmesinde maliyet analizi yapılmadığı anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2011
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Şubat 2011


Makalenin Yazarları
M.mustafa KISAKÜREK
Ahmet Yilmaz Ve Erhan KILIÇ