Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2002 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Abd ve ingiltere kamu sağlık sigortası programları üzerine karşılaştırmalı bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
601
DOI :
Özet Türkçe :

Bireylerin, kendilerine sağlık güvencesi sağlamak amacıyla yararlandıkları başlıca iki araç vardır. Bunlar devlet tarafından yürütülen kamu sağlık sigortaları ile özel sağlık sigortalarıdır. Bu çalışmada kapsamı dar olmasına karşın farklı bir yapısı bulunan ABD kamu sağlık sigortaları ile İngiliz kamu sağlık sigortaları incelenmiştir. Öncelikle her iki ülkenin kamu sağlık sigortalarının (Medicare ve NHS) tarihsel gelişimi ile sağlık hizmetleri ortaya konmuştur. Daha sonra kamu sağlık sigortasından sağlanan sağlık yardımları, parasal yardımlar, yardımlardan yararlanma koşulları, yardımların kapsamı ve finansman kaynakları gibi konular karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Çalışmanın son kısmında da Medicare ve NHS’ye yönelik genel bir değerlendirmeye yer verilmiştir.

Özet İngilizce :

There are two main vehicles that individuals make use of in order to provide health insurance for themselves. These are health insurances carried out by the government and private health. In this study the England public health insurances and USA puplic health insurances that have different structure have been studied although their coverage is limited. First of all, the historical development of public health insurances (Medicare and NHS) of both countries and their health services have been putforward. Later on, health aids provided from public health insurances, financial aids conditions for making use of these aids, the coverage of aids and their financial resources have been studied comperatively. In the last part of study, a gerenal evaluation towards Medicare and NHS have been given.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :