Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 9 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

A group of late roman pottery from harabebezikan mound in upper euphrates (turkey)

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
615
DOI :
Özet Türkçe :

From the 1960s, the construction of large scale dams on the Euphrates River, unfortunately have placed many ancient and modern settlements under water, including important ancient sites like Samosata, and Apamea totally, and Zeugma partly. Harabebezikan is such a site, that it was affected by Carchemish Dam construction, and this paper will present a group of Late Roman pottery found in a short term rescue excavation there. Among the Late Roman pottery finds from sites, quite a number of local coarse ware, a few “Late Roman C” Ware; cooking pots belonging to the so-called Brittle Ware and also North Syrian Amphorae are represented. Only a handful of examples from sites in Southeast Anatolia and North Syria have been published. For that reason, their types, production centers and distribution areas have been not clear so far. Although Harabebezikan examples do not provide new evidence for dating, they are important as there are some new types here and the site gives new distribution evidence.

Özet İngilizce :

Fırat nehrinin doğu yakasında, bölgenin önemli kenti Karkamış yakınlarında yer alan Harabebezikan Höyüğünde 1999 yılında sadece bir sezon kurtarma kazısı yapılabilmiş, Karkamış Barajının su tutması ile birlikte höyük üst seviyesine kadar suyla çevrelenmiştir. Erken Bronz, Demir Çağ ve Hellenistik tabakaları içeren höyüğün tepe açmalarında etrafı surlu Geç Roma Çağı tabakaları tespit edilmiştir. Geç Roma Çağı tabakalarında çok iyi tanınmayan yerel günlük kullanım kaplarının yanısıra, az sayıda “Late Roman C” tabağı, “Brittle Ware” olarak adlandırılan pişirme ve mutfak kapları ile “Kuzey Suriye Amphoralar”ı olarak adlandırılan transport kapları ele geçmiştir. “Late Roman C” kapları tüm Anadolu dâhil olmak üzere Doğu Akdeniz’in pek çok yerinde ele geçen yaygın mal grupları iken, “Brittle Ware” ve “Kuzey Suriye Boyalı Amphoralar” çok iyi tanınan mal grupları değildir. Anadolu ve Kuzey Suriye’deki birkaç merkezden yayınlanmış az sayıdaki örnek dışında, bu seramiklerin form, hamur özellikleri, üretim ve dağılımları hakkında bu gün bilinenler oldukça sınırlıdır. Özellikle amphoralar, Fırat nehri boyunca yapılan nehir ticaretinin önemli göstergesi olarak daha detaylı araştırmaları hak etmektedir. Harabebezikan örnekleri, bu seramik gruplarının dar aralıklı tarihlendirilmesine yardımcı olmasa bile, yeni tipler ve bunların dağılımı hakkında önemli ipuçları sunmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :