Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tasarım tabanlı araştırma ve öğrenme ortamlarının tasarımı ve geliştirilmesinde kullanımı

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi1
Görüntülenme :
631
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde eğitim araştırmalarının bulguları incelenip değerlendirildiğinde, bulguların uygulamada ve kuramın oluşumunda çok az etkili olduğu görülmektedir. Bu bağlamda ortaya çıkan tasarım tabanlı araştırma, öğretme-öğrenme hakkında kuramların somutlaştırılmasına; kuram, tasarım ve uygulama arasındaki ilişkinin anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. Tasarım tabanlı araştırma, özellikle e-öğrenme ortamlarının tasarımı ve araştırılmasında çok önemli bir potansiyele sahiptir. Bu çalışmada, ilgili alanyazın doğrultusunda tasarım tabanlı araştırma yönteminin temel ilkeleri ve araştırma süreçleri ele alınmakta ve tasarım tabanlı araştırmanın e-öğrenme ortamlarının tasarlanmasında ve araştırılmasında nasıl kullanılabileceği tartışılmaktadır.

Özet İngilizce :

Nowadays when the results of education research are investigated, it is seen that they have little effect in everyday practice and theorizing. Design based research, which were developed in this context, support concretizing theories about learning and teaching, and help to understand the relationships among theory, design and practice. Design based research has a great potential especially in researching and designing e-learning environments. In this paper, the principles and the research processes of design based research are explained and how design based research can be used in researching and designing e-learning environments is discussed according to the related literature.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :