Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarının teknoloji yeterliliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi1
Görüntülenme :
704
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının teknoloji yeterliliklerini çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Tarama tipli gerçekleştirilen çalışmanın araştırma grubunu 2010-2011 öğretim yılında Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi sınıf, sosyal bilgiler ve fen bilgisi öğretmenliği programlarında öğrenim gören 642 öğretmen adayı oluşturmuştur. Çalışmada veri toplama aracı olarak Flowers ve Algozzine‟in 2000 yılında geliştirdiği ve Tekinarslan (2008) tarafından Türkiye koşullarında geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan "Eğitimciler İçin Temel Teknoloji Yeterlilikleri Ölçeği" kullanılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesi sonucunda öğretmen adayları arasında cinsiyet, sınıf düzeyi, bölüm, bilgisayar ve interneti kullanma amacı, internet kullanım sıklığı ile kişisel bilgisayar ve internet bağlantısına sahip olma durumları açısından anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this research is to examine the competencies of pre-service teachers in terms of some variables. 642 pre-service teachers getting education at social sciences, primary school and science teaching departments of Education Faculty at Nigde University during 2010-2011 educational terms compose the study group of this research designed by survey model. "Basic Technology Competencies Scale for Educators Inventory" developed by Flowers & Algozzine at 2000 and adapted to Turkish by Tekinarslan (2008) has been used as instrument for gathering data. According to findings, significantly differences between pre-service teachers in terms of gender, grade, department, aim of using computer and internet, frequency of using internet and the ownership the personal computer and network have been examined.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :