Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim için yeni bir ortam: twitter

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi1
Görüntülenme :
797
DOI :
Özet Türkçe :

İnternetin yaygın kullanılmaya başlanması, farklı uygulamaların da yaygınlaşmasını beraberinde getirmektedir. Günümüzde, yaygınlaşan uygulamaların başında Web 2.0 uygulamaları gelmektedir. Web 2.0 uygulamaları özellikle zaman ve mekandan bağımsızlık özelliği ile oluşturulan bilgi topluluklarının etkileşiminin artmasına neden olmuştur. Bilgi toplulukları arasındaki etkileşimin artması aynı zamanda bilginin hızla yenilenmesi ve tüketilmesi anlamına da gelmektedir. Bilginin değişim hızı göz önüne alındığında, yaygın olarak kullanılan Web 2.0 uygulamalarından olan Youtube, Facebook, Twitter, Wikiler ve Bloglar bireylerin bilgiyi takip etmelerini kolaylaştırmaktadır. Farklı ilgi alanlarından pek çok profesyonel tarafından kullanılan Twitter bu uygulamalar arasında popüler olanlardan biridir. Twitter'ın farklı kesimler tarafından kullanımı, içinde öğrencilerinde bulunduğu bir çok bireyi bu uygulamaya yöneltmiştir. Tüm bunlar göz önüne alındığında öğrenciler arasında giderek yaygınlaşan Twitter'ın, eğitim amaçlı kullanılmasına ilişkin uygulamaların yaygınlaştırılması biz eğitimcilerin görevidir.

Özet İngilizce :

As the Internet becomes more widespread, common use of various applications originated from this technology has come into question. Among these, Web 2.0 applications enhance the interaction between knowledge communities due to its attractive features as being interactive and anytime and anywhere connection. The increase of interaction between knowledge communities also means rapid knowledge regeneration and consumption as well. Taking into account the rapid change in knowledge, the widespread Web 2.0 applications like Youtube, Facebook, Twitter, Wikis and Blogs facilitate the following of the information. Twitter, which is used by many professionals from different fields, is now a popular application. The use of Twitter by different communities also orientates students to follow others toward their interests. Considering these, we as educators are responsible fo ther dissemination of Twitter use for educational purposes.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :