Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çevrimiçi eğitimde kalite standartları: amerika örnekleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi1
Görüntülenme :
489
DOI :
Özet Türkçe :

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde süregelen gelişmeler tüm disiplinlerin amaçlarına ulaşabilmeleri için farklı araçlar sunarak yeni yöntemlerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Eğitim bilimleri de diğer disiplinlerde olduğu gibi etkili, verimli ve çekici uygulamaların hayata geçirilebilmesi için bilgi ve iletişim teknolojileri ile her geçen gün daha fazla entegre olmaktadır. Eğitimde teknoloji entegrasyonu ile birlikte; son yıllarda harmanlanmış öğrenme, karma öğrenme, açık öğrenme, esnek öğrenme, bütünleşik öğrenme, uzaktan öğrenme, dağıtık öğrenme, çevrimiçi öğrenme, e-öğrenme gibi yeni yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Bu gelişmelere bağlı olarak başta Amerika olmak üzere dünya'nın gelişmiş ülkelerinde sayıları hızla artan çevrimiçi programlar ve çevrimiçi dersler açılmaktadır. Birleşmiş Milletler, UNESCO, Avrupa Birliği çevrimiçi eğitimi; öğrenmeyi öğrenme, yaşamboyu öğrenme, öğrenmede fırsat eşitliği hedeflerine ulaşılmasında önemli bir aktör olarak görmekle birlikte, akademik alanyazın çevrimiçi eğitimde kalite konusu üzerinde hassasiyetle durulması gerektiğini vurgulamaktadır. Kurumların çevrimiçi eğitimde tecrübe ve altyapı eksiklikleri kalite konusunu ön plana çıkarmaktadır. Bu gerçekten hareketle Amerika'da çevrimiçi eğitim alanında çalışmalar yapan eğitim kurumları çevrimiçi eğitimde kalite konusundaki belirsizlikleri gidermek amacıyla araştırmalar yapmakta, kalite güvencesini sağlamak için standartlar belirlemekte ve geliştirmektedirler. Akreditasyon sürecinin başlayabilmesi ve öğrenme çıktıları kazanımlarının güvence altına alınabilmesi, kalite standartlarının belirlenmesi ve uygulanmasına bağlıdır. Yüz yüze eğitimdekinin aksine çevrimiçi eğitimde kalite konusunun ülkemizde yeterince ele alınmadığı alanyazın taramasında görülmektedir. Bu nedenle öncelikle öncü konumunda olan ülke yada ülkelerin örneklerini incelemekte yarar bulunmaktadır. Bu çalışmada Amerika'da çevrimiçi eğitimde kalite standartları konusunda araştırmalar yaparak alan yazına öncülük eden konseyler ve konsorsiyumlar tarafından geliştirilen kalite standartları tartışılmış ve belirlenen kalite standartları temel alanları ile birlikte tanıtılmıştır.

Özet İngilizce :

New methods emerged with continous improvement of Information and Communication Technologies (ICT) for all disiplines to achieve different purposes. Educational Science has been integrated with ICT like the other disiplines to implement effective, efficient and attractive applications in the educational field. New words have been generated in the field of educational science like blended learning, mixed learning, open learning, flexible learning, integrated learning, distributed learning, online learning, e-learning in the process of ICT integration in education. Growing numbers of online programs and online courses have been opened in not only America but also the other countries according to development of ICT integration in education. Online education is a key to achieve purposes like learning to learn, lifelong learning and equal opportunities in learning according to United Nations, UNESCO and European Union (EU). Besides quality is very sensitive issue for online learning in academic literature. Quality of online education comes into prominence due to lack of experience and insfrastructure of online education institutions. Considering this fact, online education institutions try to remove uncertainties and research to determine standards in order to provide quality assurance. Standards have been reformed by considering development in educational area. Determination of quality standards are needed for starting accreditation process. Then to assure learning outcomes, quality standards should be implemented. On the contrary of face to face education, quality of online education was not researched sufficiently. According to this problem statement in the research, quality standards developed by online education institutions in America which lead not only the online education institutions of EU but also those of other countries all around the world, are mentioned clearly with key areas of quality standards of online education.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :