ORDU İLİ KIZ MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUKLARA YÖNELİK İLK YARDIM UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİ

Öz İlk yardım bilgisi, önce bireyin kendisini sonra da bireyin çevresine yapacağı hayatsal yardım olanağını. kazandırmalıdır. Ülkemizde gerek acil bakım gerekse acil bölüm hizmetlerinin yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu konuda toplumdaki her bireye sorumluluklar düşmektedir. Öncelikli amaç olası kazaları en aza indirmek, daha sonra ise kazaya uğrayanları sakat kalmaktan ve ölümden kurtarmaya çalışmaktır. Tanımlayıcı araştırma ilkelerine uygun olarak yapılan bu araştırmada veriler 2004-2005 öğretim yılında Ordu Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü son sınıfla okuyan 80 öğrenciye 8-9 Haziran 2005 tarihlerinde uygulanan anket formu ile toplanmıştır. Öğrenciler şimdiye kadar ilk yardım konularına ilişkin öğrendikleri bilgileri %58.8 oranında orta olarak değerlendirmişlerdir ve bu bilgiyi %40.0 oranında okul eğitimi değişik derslerin içeriğinde aldıklarını belirtmişlerdir.