Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ana Dili Eğitimi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde materyal geliştirme ve materyallerin etkin kullanımı

Yazar kurumları :
Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
552
DOI :
Özet Türkçe :

Ders materyallerinin hazırlanması, ayrı bir uzmanlık ister. Öte yandan her öğretmen, materyal hazırlama ilkelerinden haberdar olmalı, gerektiğinde bu ilkeler doğrultusunda kendi materyallerini hazırlayabilmelidir. Materyal seçimi ve materyallerin yerinde kullanımı, başarıyı doğrudan etkiler. Bu sebeple materyal seçimi ve ne zaman hangi materyalden yararlanılacağı hususlarına da dikkat etmek gerekir. Bu çalışmada materyal geliştirme ilkelerinin neler olduğu açıklanmaya çalışılmış, bu ilkeler, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi açısından değerlendirilmiştir. Daha sonra materyallerin eğitim öğretim sürecindeki ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretimindeki yeri ve önemi üzerinde durulmuştur.

Özet İngilizce :

It’s necessary to have proficiency in preparing course material. Besides, every teacher has to be aware of the principles of preparing course materials and if its required, has to be capable of preparing his/her own material by means of those. Choosing and using material directly affects success. Thus, Its needed to be careful about choosing material, which material used or when it practiced on. In this survey, its searched what are the principles of advancing materials and those are questioned in terms of teaching Turkish as a foreign language. Then, its noticed that importance of the materials in process of education and teaching Turkish as foreign language. Its tried to introduce leading materials that will be used in teaching Turkish as a foreign language.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :