Kent Yönetimi, Kentlileşme ve Göç: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Öz Günümüzde kentleşme ve göç özellikle gelişmekte olan ülkelerin en önemli sosyal politika sorunlarındandır. Kente göçle gelen insanların uyum sağlayamamaları değişik problemleri de beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada bu problemler tespit edilmeye çalışılmıştır. Genel bir girişten sonra problemler önem durumuna göre ortaya konmuştur. Diğer bölümlerde bu problemlerin çözümüne yönelik önerilerimiz sıralanmıştır. Unutulmamalıdır ki insanlık tarihi kadar eski olan kentleşme ve ortaya çıkardığı problemlerin çözümü bilinçli bir halk kararlı bir yönetimin birleşmesiyle ortaya çıkacaktır. Bu birlikteliği sağlamak sorunları çözecek kurum veya kuruluşlar için öncelikli hedef olmalıdır.
Anahtar Kelimeler: