Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ana Dili Eğitimi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe öğretmeni adaylarının bilgisayar kullanma yeterliklerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1, Ondokuz Mayıs Üniversitesi2
Görüntülenme :
507
DOI :
Özet Türkçe :

Son yıllarda meydana gelen teknolojik gelişmeler, bilgisayarların eğitim-öğretim ortamlarında daha fazla işe koşulmasına yol açmıştır. Dolayısıyla, derslerde öğrencileri yönlendirecek, onlara rehberlik edecek öğretmenlerin bilgisayar kullanma düzeyleri son derece önem arz etmektedir. Bu araştırmanın amacı da Türkçe öğretmeni adaylarının bilgisayar kullanma yeterliklerini çeşitli değişkenler (sınıf, öğretim türü, mezun olunan lise, üniversite) açısından değerlendirmektir. Çalışmada, eğitim-öğretim ortamında teknolojiden faydalanma, bilgisayar okuryazarlığı becerileri ve bilgisayar okuryazarı olmanın önemi tartışılmış; öğretmen adaylarının bilgisayar kullanma yeterlik düzeyleri, bilgisayar programlarını kullanma sıklıkları ve bilgisayarı kullanma amaçlarını belirlemek amacıyla uygulanan anket sonuçları, tablolar halinde verilerek yorumlanmıştır.

Özet İngilizce :

Recently, technologic improvements cause that computers are used in more fiels in educational environment therefore for the teachers who guide and council students, the levels of usage skills of computer are very important. The aim of this study is to review proficiency of computer using of Turkish teacher candidates in terms of variabilities such as class, type of education, high school, university etc. in the study it is argue the importance of taking advantage from technology and skills of being computer literacy. The survey results that are aimed to determine the levels of computer using proficiency, frequency of software using and goal of the usage are commented by giving in tables.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :