Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ana Dili Eğitimi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe öğretmeni adaylarının bilgi okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü1, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü2
Görüntülenme :
701
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmeni adaylarının bilgi okuryazarlığı düzeylerini tespit etmektir. Bu bağlamda Ondokuz Mayıs, Konya, Gazi, Mersin ve Dicle Üniversitelerinde öğrenimlerine devam eden toplam 666 birinci ve dördüncü sınıf öğrencisine "Bilgi okuryazarlığı ölçeği" uygulanmıştır. Çalışmada, bilgi okuryazarlığı kavramı, bilgi okuryazarlığı becerileri ve bilgi okuryazarı olmanın önemi tartışılmış; öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı düzeyini belirlemek amacıyla uygulanan ölçeğin sonuçları, çeşitli değişkenler açısından irdelenmiş ve ulaşılan veriler tablolar hâlinde sunularak yorumlanmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this research is to ascertain information literacy levels of Turkish candidate teachers. In this context, "information literacy scale" is applied to students, total of 666 who are first and forth grade at Ondokuz Mayıs, Konya, Gazi, Mersin and Dicle universities. In this study, information literacy term, skills and importance of being information literate are argued; result of the scale on the purpose of determining candidate teachers' level of information literacy are probed in terms of several factors and commented by charts.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :