Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ana Dili Eğitimi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe öğretmeni adaylarının bilgi okuryazarlığı üzerine bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü1, Marmara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü2
Görüntülenme :
617
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşme ile birlikte gerçek bilgiyi elde etmenin ve yorumlamanın önemi her geçen gün artmış, bireylerin yazılı veya elektronik kaynaklarda bilgiyi etkin olarak tüketmeleri ve sentezleyerek yeni ve bilimsel bilgiler üretmeleri istenir olmuştur. Böylece bilgi, bütün milletler için ortak bir havuzda toplanmış ve ona ulaşmasını ve kullanmasını bilenlerin elinde hızlı çoğalmıştır. Böyle bir dönemde bilgiyi çarpıtmadan oluşturmak ve gerçek bilgiye ulaşmak için bireylerin bilgi okuryazarı olmaları gerekmektedir. Bireylerin bilgi okuryazarlığını geliştirme uğraşı Türkçe öğretimi kapsamındaki anlama ve anlatma becerilerine yönelik kazanımlar ile desteklenmektedir. Bu bağlamda araştırmanın amacı Türkçe öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı düzeylerine sınıf seviyesi ve cinsiyete bağlı olarak incelemek ve Türkçe öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığına sahip olmada zorlandıkları etmenleri tespit etmektir. Araştırma tarama modeline göre tasarlanmış ve verilerin toplanması için öğretmen adaylarına yönelik geliştirilen bilgi okuryazarlığı anketi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Türkçe öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlıkları düzeyleri sınıf seviyesine göre farklılık göstermiş olup cinsiyete göre bir farklılık bulunmamıştır.

Özet İngilizce :

With globalization, the importance of obtaining and interpreting true information has become bigger day by day, and individuals are expected to consume information effectively and produce new and scientific information by interpreting the information in written or electronic sources. So, information has accumulated in a common pool for all the nations, and it has proliferated in the hands of those who know how to reach and use it. In such an era, for producing information without distorting and for getting true information individuals have to be information literate. Efforts in improving individuals' information literacy are supported with reading and telling skills which are in the extent of Turkish language education. Within this context, the goal of this study is to examine literacy levels of Turkish language teachers with regards to grade and gender and to define factors which they have difficulty in having information literacy. Study has been designed according to survey method and for gathering information; literacy questionnaire that is developed for teacher candidates has been implemented. Study has shown that Turkish language teacher candidates' information literacy levels bare difference according to grades, however, no difference according to gender has been encountered.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :