Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ana Dili Eğitimi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe öğretiminde metin antolojisi

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
723
DOI :
Özet Türkçe :

Türkçe öğretiminde, dil becerilerin geliştirilmesinde kullanılan araçlar metinlerdir. Metinlerin anlamlandırılma süreci, Türkçe dersleri bağlamında ele alındığında yazar, metin ve okur üçgenine dördüncü bir unsur olarak öğretmenler eklenmektedir. Çünkü öğretmenler metnin anlamlandırılma sürecinde rehberlik görevi yaparak öğrenciyi yönlendirmekte, metnin anlamlandırılma sürecinde aktif rol almaktadır. Bu anlamda, öğretmenin zihnindeki metin antolojisisinin genişliği, yapılandırmacı yaklaşımın öngördüğü metinler arası ilişkilendirmenin verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesini sağlayacaktır. Bu çalışmada, XXI. yüzyıl yaşam ve iletişim şartları bağlamında öğretmen, öğrenci ve ders kitaplarının sahip oldukları metin antolojileri tartışılmaktadır. Öğretmenlerin ve ders kitaplarının yalnızca basılı metinleri değil öğrencilerin etrafını kuşatmış olan dijital metinleri (videolar, resimler, internet sayfaları vb.) de Türkçe derslerine konu edebilmesi ve bu metinlerle ilişkilendirmeler yapabilmeleri, eğitimin bireyi hayata hazırlama ilkesi ve öğrencilerin zihinlerindeki metin antolojisine okul ortamının yaklaştırabilme adına önemli görülmektedir.

Özet İngilizce :

Texts are used for developing language skills in Turkish teaching when it is considered with Turkish lessons. In the text interpretation process, there is a triangle which consists of writer, text, reader and teachers are added as a forth factor. Because teachers guide students in the text interpretation process and participate in the text interpretation process actively. In that case, the extensity of the text interpretation which is in the teacher's mind makes intertextual association take place efficiently according to the constructivism. In this study, text anthology which are correlated with teacher, student and textbooks within the context of 21st century's circumstances of life and communication are discussed. It is thought important to use textbooks not only the printed text but also digital texts (videos, pictures, web pages, etc.) which surrounded the students in Turkish lessons and correlate with Turkish lessons and when it is looked in terms of making ready the individual for the life.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :