Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ana Dili Eğitimi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe öğretiminde eleştirel düşünmeyi geliştirme bakımından ömer seyfettin’in hikâyelerinin yeri

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
772
DOI :
Özet Türkçe :

Ömer Seyfettin'in hikâyelerinin eleştirel düşünmenin özellikleri açısından incelenmesi ve bu hikâyelerin Türkçe öğretiminde nasıl kullanılabileceğinin tespit edilmesi araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Tarama modelinde betimsel bir çalışma olan araştırmada nitel veri toplama teknikleri kullanılmıştır. Alan taraması yoluyla eleştirel düşüncenin özellikleri belirlenmiş, Ömer Seyfettin'in bütün hikâyeleri bu özelliklere göre değerlendirilerek veriler elde edilmiştir. Araştırmanın sonucuna göre Ömer Seyfettin'in hikâyelerinin eleştirel düşünmenin özelliklerini büyük ölçüde taşıdığı tespit edilmiştir. Buna göre Ömer Seyfettin'in hikâyeleri, eleştirel düşünmeyi geliştirme bakımından Türkçe öğretiminde kullanılabilecek zengin metinlerdir.

Özet İngilizce :

This study aims at analyzing the stories of Omer Seyfettin in terms of characteristics of critical thinking and determining how these stories can be used in Turkish Language Education. This is a descriptive study in survey model and qualitative data collection methods were used. Characteristics of critical thinking were determined based on a review of literature and data were obtained by evaluating all of the stories according to these characteristics. At the end of research, it was found that the stories of Omer Seyfettin substantially have the characteristics of critical thinking. Accordingly, these stories of Omer Seyfettin are rich texts to be used in Turkish Language Education with respect to improving critical thinking.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :