Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ana Dili Eğitimi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe dersi yazılı sınav sorularının bilişsel alan basamakları açısından değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
827
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı Türkçe öğretmenlerinin ölçme değerlendirme amacıyla yaptığı yazılı sınav sorularının hangi seviyede becerileri ölçtüğünü Bloom taksonomisine göre tespit etmektir. Araştırmada Malatya il merkezinde bulunan 12 ilköğretim okulunda görev yapan 38 Türkçe öğretmeninin 6, 7 ve 8. sınıf derslerinde yaptıkları yazılı sınavlar incelenmiş, bu sınavlarda sorulan 2427 soru, araştırma kapsamında değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda soruların büyük kısmının alt düzey becerileri ölçen bilgi, kavrama ve uygulama basamağında olduğu görülmüştür. Sınıf seviyesine göre soruların basamaklarında düzenli bir yükselişin görülmediği araştırmada ulaşılan sonuçlardan biri de okullar arasında düzenli bir dağılımın olmayışıdır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine level skills of exam questions that prepared by Turkish language teachers' in point of Bloom taxonomy. In the research 38 Turkish language teachers' written exams of 6, 7 and 8th classes in 12 primary schools in Malatya were studied. In this case 2427 questions were examined. As a result it was seen that most of questions are in knowledge, insight and application levels. There is no rising through grades in point of taxonomy and also no regular distribution in grades.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :