Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ana Dili Eğitimi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk edebiyatı dersinin öğretiminde değerler

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü1, Cargill Ortaokulu2
Görüntülenme :
479
DOI :
Özet Türkçe :

Her millet kendi kültürünü meydana getirir. Kendi kültürünü meydana getirirken başka milletlerin de kültürel özelliklerinden yararlanır fakat aldığı kültür unsurlarını kendisine uydurur. Her millet kendisine ait kültür unsurlarını gelecek kuşaklara aktarma ihtiyacı duyar. Bu ihtiyaç tamamen var olma ihtiyacından kaynaklanır. Milletlerin önemli kültür unsurları arasında dil, giyim-kuşam, yemekler, tarihi yapılar, dünya görüşü ve oluşturdukları değerler vs. sayılabilir. Hiç şüphesiz bu kültür unsurları birbirleriyle ilişki içerisindedir; hiçbiri birbirinden bağımsız düşünülemez. Önemli bir kültür unsuru olan değerler de günümüzde çok tartışılan bir konu hâline gelmiştir. "Değerlerimizi kaybediyoruz.", "Değerlerimize sahip çıkmalıyız." vb. söylemlerle çok sık karşılaşılmaktadır. Değişen dünya şartlarıyla beraber toplumun da değişim göstermesi toplumu tedirgin etmektedir. Sosyal bilimciler de toplumun tedirgin olduğu bu konuda çalışmalarına hız vermiştir ve değerlerin öğretiminin nasıl gerçekleştirileceği konusu günbegün tartışılmaktadır. Bu çalışmada, değerler öğretiminin nasıl gerçekleştiği, aile ve okul ortamında nasıl cereyan ettiği değerlendirilmiş ve Türk edebiyatı öğretimi açısından değerler öğretimi tartışılmıştır. Ayrıca, Türk edebiyatı dersinde, değerler öğretimi için kullanılacak bazı yöntem, teknik ve etkinlikler tanıtılmıştır.

Özet İngilizce :

Every nation creates its own culture. It benefits from cultural characteristics of other nations while creating its own culture but it internalizes the cultural elements which it takes. Nations need to transfer the cultural elements which they carry after themselves to the next generations. This need completely sources from the requirement of existence. Language, clothing and finery, food, historic structures, philosophy of life and the values which they created can be considered among the important cultural elements of nations. Undoubtedly, these elements of culture are in relationship with each other, none of them can be considered separate from one another. The values which are important elements of the culture has become a controversial issue nowadays. Words such as "We are losing our values.", "We should protect our values." are frequently encountered. Change of society with the changing conditions of the world worries the society. Social scientists speed up their studies on this issue about which society worry. The issue of how teaching of values will be carried out is being discussed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :