Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ana Dili Eğitimi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Temel dil becerileri eğitiminde kullanılabilecek aktif öğrenme öğretimsel iş/taktikleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
635
DOI :
Özet Türkçe :

Bilgi birikiminin hızla artması bilgiye ulaşmayı ona sahip olmaktan daha önemli hâle getirmiştir. Bu ihtiyaç öğrenenin aktif olduğu bir öğretimin ve bilgiye ulaşmayı kolaylaştırıcı strateji, yöntem ve tekniklerin eğitim alanında kullanılmasını gerektirmiştir. Öğrenme süreci içerisinde öğrenciyi daha etkin hâle getiren yöntemlerden biri de aktif öğrenmedir. Bilgiye ulaşma konusunda temel dil becerilerinin önemi dikkate alındığında Türkçe öğretimiyle aktif öğrenme ilişkisinin kurulması zorunlu görünmektedir. Bu ilişkilendirme, öğrenenlerin hem dil becerilerinin gelişimine katkıda bulunabilecek hem de öğrenmeyi öğrenmelerine fayda sağlayabilecektir. Bu nedenle bu çalışmada aktif öğrenme yöntemine ait öğretimsel iş ve taktikler ile 2005 Türkçe Dersi Öğretim Programı'ndaki temel dil becerileri (dinleme/izleme, konuşma, okuma, yazma) amaç/kazanımları eşleştirilmiş; ayrıca bu iş ve taktiklerin Türkçe öğretiminde ne şekilde kullanılabileceğine yönelik örnekler sunulmuştur.

Özet İngilizce :

Rapidly increasing of knowledge makes the reaching to knowledge more important than having of it. For this purpose, in education field it has been started to use strategies, methods and techniques in which the learner is active and provides reaching to the knowledge. One of these methods is active learning which make students more active in learning process. When the significance of basic language arts, on reaching the knowledge, is considered, it has to build a connection between Turkish language teaching and active learning. By means of this connection, it can be contributed to develop language arts of the learners, and be useful to learn the learning. Therefore, in this study it has been matched educational works and tactics of active learning method and the aims/acquisition of basic language arts (reading, listening/watching, speaking, and writing) in 2005 Turkish Language Curriculum. Besides it has been given some examples about how these tactics can be used in Turkish teaching.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :