Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ana Dili Eğitimi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim bölümü öğretmen adaylarının kitap okuma alışkanlıklarının değerlendirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi1
Görüntülenme :
550
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 3. sınıf öğretmen adaylarının kitap okuma alışkanlıklarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Susar Kırmızı (2012) tarafından geliştirilen tutum ölçeğin kullanıldığı araştırmaya 278 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırma sonucunda ilköğretim öğretmen adaylarının kitap okumaya ilişkin tutumlarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı olarak değiştiği anlaşılmıştır. Bununla birlikte ilköğretim öğretmen adaylarının kitap okumaya ilişkin tutumlarının öğrenim gördükleri anabilim dalı, öğretim türü, aile geliri, yaşanılan yerleşim yeri türü, anne eğitim durumu ve baba eğitim durumu değişkenlerine göre ise anlamlı olarak farklılaşmadığı ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

This research aims to explore the teachers' book reading habits at Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Education, and Department of Elementary Education. Attitude scale developed by Susar Kırmızı (2012) was conducted to 278 teacher candidates. As a result, it is identified that student teachers teachers' book reading habits changed significantly according to gender. However there were no significant differences according to subject area, education type, family income, place of residence, education level of the mother and the father.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :