Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ana Dili Eğitimi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çeviri çocuk kitaplarının kültür aktarımı açısından incelenmesi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü1, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Bölümü2, Karadeniz Teknik Üniversi
Görüntülenme :
612
DOI :
Özet Türkçe :

İlkokul seviyesindeki çocuklara yönelik olarak hazırlanan çeviri çocuk kitaplarında ait oldukları kültür ile birlikte evrensel kültür ögelerine ne ölçüde yer verildiğinin araştırıldığı bu çalışma, betimsel nitelikte yapılmış bir araştırmanın ürünü olup tarama modelinde hazırlanmıştır. Öncelikle ilkokul öğrencilerine yönelik olarak hazırlanan çeviri çocuk kitapları araştırma kapsamına alınmış; ardından ölçüt örnekleme yöntemiyle çocuk edebiyatı uzmanlarınca yapılan çalışmalarda belirtilen ve çocuk kitaplarında bulunması gerektiği ifade edilen ölçütler dikkate alınarak farklı yayınevlerince hazırlanan hikâye türündeki çeviri çocuk kitapları arasından seçilen 5 kitap çalışma kapsamına alınmıştır. Doküman analizi tekniğiyle, söz konusu çeviri çocuk kitaplarının ait olduğu kültürel ögeler ve bunların aktarılma biçimleri incelenmiştir. İnceleme tamamlandığında kodlanan kültürel ögeler sıralanmıştır. Bu biçimde söz konusu eserlerin, ait oldukları kültürü yansıtma dereceleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca çocukluktan yetişkinliğe geçiş sürecini etkileyen, gerek okuldaki eğitim öğretim faaliyetlerini gerekse bireyin sosyal yaşamını destekleyen kitapların çocukların ilgilerine, ihtiyaçlarına uygun ve de yeterli olup olmadıkları ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

The study to be searched to what extend the indigenous culture with the aspects of universal culture are included in translated children books to be prepared aimed at primary school students is prepared in the model of the survey as the product of the study to have descriptive characteristics. Firstly, translated children books to be prepared aiming at primary school students have been part of the study; and then, through the method of criterion modeling, by considering the criteria stated in the studies by the experts of children's literature and indicated to be required in the children books, five books chosen from among the translated children books which are kind of story prepared by different publishers have been part of the study. Through the technique of document analysis, in question, the cultural aspects. In this way, it has been tried to determine the level of reflecting the indigenous which translated children books belong and theirtransformation forms are analyzed. When the analysis has been completed the coded cultural aspects have been arrayed culture. Also, It has been aimed to prove whether the books effecting the transitional process from the childhood to adulthood and supporting the educational activities in the school or the one's social life are convention to interest, needs and adequate, or not.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :