Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Amasya İlahiyat Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hz. ali dönemi siyasi ve fıkhi gelişmelerin mezheplerin oluşumuna etkisi / the effect of political and jurisprudential events in the time of ali to the formative period of madhhabs

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Elazığ Kıbrıs Şehitleri İÖO1
Görüntülenme :
981
DOI :
Özet Türkçe :

Hz. Osman’ın şehid edilmesiyle başlayan süreç, Hz. Ali döneminde önemli karışıklıkların çıkmasına  neden  olmuştur.  Hz. Ali  döneminde  yaşanan  ve sahabe kanının  dökülmesine varan  bu ihtilaflar,  siyasi  ve  itikadi  mezheplerin teşekkülüne  etki etmiştir.  Hz. Ali  dönemindeki  ayrışmalar  sonraki  dönemlerde artarak  devam  etmiştir  ve  sonucunda  Haricilik, Şia, Mutezile ve Ehl-i Sünnet ekolleri ve bunların alt bölümleri oluşmuştur. Hz. Ali dönemindeki gelişmeler siyasi ihtilaflarla sınırlı değildir. Bu dönemde yapılan ilmi faaliyetler de fıkhi  mezheplerin oluşumuna  etki  etmiştir.  Çalışmamızda  bütün  bu  etkenlerin  sebep  ve sonuçları üzerinde durulmuştur.  Siyasi karışıklıklar belli bir dönemi ilgilendirir ancak Hz. Ali  dönemindeki  siyasi  olaylar  günümüze  kadar  gelen  bazı  mezheplerin  çıkış noktasını teşkil ettiği için bu zaman dilimine ait her ayrıntı önem arz etmektedir. Bu dönemin  fıkha dair  katkılarının  da  asırlar  boyu  devam  ettiğini  aktarmamız  da çalışmamızın  bir  diğer önemli boyutunu göstermektedir.

Özet İngilizce :

The period which begins with Hz. Osman’s martyrdom  caused so many complexity in Hz. Ali’s period.  These controversies which gave rise to companions’ deaths in Hz. Ali’s period,  affected  the  rising  of  the  political  and  sectarian  creed.  As  a result  of  these  decays, Khârijism,  Shia,  Mu'tazilite  and  Ahl-i  Sunnah  scholars and  subchapters  of  them  have formed. The advancements in Hz. Ali’s period aren’t restricted with political controversies. Also  scholarly  movement,  affected the consistence  of  jurisprudence  madhhabs.  In  this study, all of these factors’reasons and results have been emphasised.  The political  confusions is limited to a certain period  but the political events in Hz. Ali's period until today builts the starting point for some of the madhhabs. For these reason  every detail  is important in this period.  Contributions of this period to the Islamic law also continued throughout the century’s, shows another important aspect of the study.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :