Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Amasya İlahiyat Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Divan şiirinde iki yer demir gök bakır şiiri / in ottoman poetry, two yer demir gök bakır poem's

Yazar kurumları :
Amasya Üniversitesi1
Görüntülenme :
997
DOI :
Özet Türkçe :

Divan şiirinde bazen hiç beklenmedik ifadelerle karşılaşmak çok doğal bir haldir; ancak bu doğallıklar bile bu şiirin poetikası gereği bir yerlerde gizlidir. Divan şiiri hemen her konuyu içeren bir deryadır. Okuyucu, ya bu deryaya dalıp yorulacak ya da bunca güzellikten mahrum kalacaktır. İşte bu beklenmedik ifadelerden biri de romanlara dahi isim olabilmiş bir halk deyişi olan ‚yer demir gök bakır‛ ifadesidir. İlginç olan bir başka yön ise bu ifadeyi, aynı devirde iki şairin,  bir  devlet  adamına, Nevşehirli  Damat  İbrahim  Paşa’ya  yazdıkları  kasidelerinde kullanmış olmalarıdır. Ayrıca bu kasideden biri (Sâhib  Efendi’nin ele aldığımız şiiri)  ilk defa gün ışığına çıkmış olacaktır.  Sâhib  Efendi’nin İran seferini anlatan bu kasidesi,  daha önceki çalışmalarda yer almamıştır. Bu çalışma ile hem ‚Yer demir gök bakır‛ ifadesinin geçtiği iki farklı şiir ortaya konmuş hem de yeni bir kaside, açıklamasıyla birlikte edebiyat âlemine sunulmuştur.

Özet İngilizce :

It is sometimes natural to come across unexpected phrases in Divan Poetry, but these items are even hidden in somewhere in the poet by its nature. This place is a universe including every subject. Reader will concentrate on this universe or be devoid of its beauty One of these unexpected phrases is ‚ Yer demir gök bakır‛ which was able to be a name of novels  and  it  is  a  style  of  speech  of  the  community.  Other  interesting  point  is  that  two poets used this phrase in their kaside for a statesman, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa at the same time. Furtermore, the poem we examied of ‚Sahib Efendi‛ is put forward fort he first time. This poem which describes the Iran flight of Sahib Efendi has never been examined in the previous  studies.  In  this  study,  two  diffirence  poems  where  the  idiom  ‚Yer  Demir  Gök Bakır‛was mentioned for the first  time is put forward and also it offired to the world of literature with the examination of kasidah.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :