Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Amasya İlahiyat Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çırakların dini inançlarına göre iş ahlakı düzeylerinin incelenmesi (ordu ili örneği) / according to the religious beliefs of apprentices examining of the degree of their business ethics (the case of ordu)

Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi1
Görüntülenme :
1004
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı İslam dini ve iş ahlakı ilişkisi çerçevesinde literatür çalışması yapmak ve çırakların dini inançları ile iş ahlakı düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaçla geliştirilen  ‚İş  Ahlakı  Ölçeği‛,  2011-2012  eğitim-öğretim  yılında  Ordu  ili  Mesleki  Eğitim Merkezi’nde  öğrenim  gören  116  çırağa  uygulanmıştır.  Toplanan  verilerin  analizinde  ve hipotezlerin test edilmesinde tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, ticarette yalan söylememe prensibi ve ticaretle ilgili bir ayete inanma durumu ile çırakların iş ahlakı tutum puan ortalamaları arasında önemli bir fark olduğu; ticaretle ilgili bir hadise inanma durumu ile çırakların iş ahlakı tutum puan ortalamaları arasında ise önemli bir fark olmadığı görülmüştür.

Özet İngilizce :

The main aims of this study are to set  forth the relationship between Islamic religion and business ethics in light of literature and to examine the relationship between the religious faith of apprentices and the level of their business ethics. For this purpose a ‚Scale of Business Ethics‛ was  developed and administered to 116 apprentices who studied at  Mesleki Eğitim Merkezi (Professional Education Center) in Ordu, 2011-2012 academic years. For the analysis of data and checking of hypothesis, one-way variety analysis (ANOVA) was used. It was found that there was a significant difference between the principle of not lying and believing a verse related to the trade and the average total scale scores; there was no significant difference between the believing a hadith concerning trade and the average total scale scores.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :