Yıl 2012, Cilt: 11 Sayı : 39 Sayfalar 139 - 152 2012-04-01
THE EVALUATION OF TURKISH STUDENTS' AND FOREIGN STUDENTS' OPINIONS ABOUT EDUCATIONAL PROGRAMS WHO ATTENDED SAMSUN EDUCATION FACULTY AT 19 MAY UNIVERSI
19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN EĞİTİM FAKÜLTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN TÜRK VE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETİM PROGRAMLARINA YÖNELİK BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ
Murat GÖKALP
25 261

In this study, native and foreign students' opinions about educational programs at 19 Mayis University were studied according to their sex, age, marital status and nationality. The case study and the research consist of 53 Turkish and 53 foreign students who attended different departments of Samsun Education Faculty. Data required a questionnaire developed by researcher with 5 Likert type with 20 items. Data was analyzed in terms of frequencies, percentages, t-Test, One way Anova, Post Hoch (LSD). The results of research show that there are meaningful differences between of variables about instructional programs (p
Bu araştırmada, 19 Mayıs Üniversitesi Samsun Eğitim Fakültesinde öğrenim gören Türk ve yabancı uyruklu öğrencilerin öğretim programlarına yönelik bakış açıları öğrencilerin yaş, cinsiyet, medeni durum ve milliyet değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Araştırmanın evrenini Samsun Eğitim Fakültesi, örneklemini ise,2009-2010 öğretim yılı Güz döneminde farklı bölümlerde okuyan 53 Türk ve 53 yabancı öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan, 5 li likert tipi 20 sorudan oluşan, dereceleme ölçeğiyle toplanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel analizinde, %, frekanslar, 't' testi, varyans analizi ve LSD kullanılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda öğretim programlarına bakış açılarında cinsiyet değişkenine göre öğrenciler arasında kız öğrenciler lehine (p

Anahtar Kelimeler

Aziz, A. (1990). Araştırma Yöntemleri- Teknikleri ve İletişim. Ankara: İletişim Araştırmaları Derneği.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2012
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2012


Makalenin Yazarları
Murat GÖKALP
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.